A
AS SICAV I World Equity A Acc USD
Aberdeen Standard Investments
Din avgift
1,12 %
Ordinarie avgift
1,78 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens placeringar görs globalt där minst två tredjedelar investeras i aktier eller aktierelaterade värdepapper. Basvalutan för fonden är USD.
Fondens förvaltare
Not Disclosed (1999-02-12)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,69  %
Transaktionsavgifter
0,09  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,75  %
Total avgift
1,12 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd