Secura B
Aktia
Din avgift
1,06 %
Ordinarie avgift
1,87 %
Fondtyp
Blandfond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden är en blandfond vars medel placeras i inhemska och utländska aktier och masskuldebrevslån. I neutralsitua-tion finns det lika stora andelar av bägge tillgångsslag och fonden agerar aktivt mellan tillångsslagen. Minst 20 % av fondens medel placeras dock i masskuldebrev emitterade av stater eller av företag. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Fondens förvaltare
Andreas Bergman (2009-02-01)
Jonne Sandström (2009-02-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,87  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,90  %
Total avgift
1,06 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd