Solida B
Aktia
Din avgift
0,64 %
Ordinarie avgift
1,05 %
Fondtyp
Blandfond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden är en blandfond med vikt på ränteinstrument. I neutralläge placeras 45 % av fondens medel i korta ränteinstrument, 45 % i långa ränteinstrument och 10 % i aktier. Tyngdpunkten inom tillgångsslagen ändras aktivt beroende på marknadsläget. Den högsta tillåtna aktievikten är 20 %. I portföljförvaltningen analyseras betydande globala teman och trender som vi tror att även på längre sikt har stor betydelse för flera bolags tillväxtutsikter. Vid valet av aktier betonas branscher med tillväxtpotential och de marknadsledande företagen inom dem. Ränteplaceringarna betonar enligt vår räntesyn långa eller korta ränteinstrument. Ränteplaceringarna diversifieras i företag med god kreditvärdighet men kreditrisken hålls moderat så att diversifieringsnyttan gentemot aktierna är hög. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Fondens förvaltare
Andreas Bergman (2008-12-01)
Jonne Sandström (2006-10-24)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,05  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,50  %
Total avgift
0,64 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd