Nordic B
Aktia
Din avgift
1,05 %
Ordinarie avgift
1,86 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden är en aktiefond som placerar sina medel huvud-sakligen i nordiska aktier och aktierelaterade instrument. Placeringarna görs på lång sikt och placeringsbesluten baserar sig alltid på grundliga analyser av företagen och marknaderna. I aktievalet betonas branscher med tillväxtpotential och marknadsledarna inom dem. Viktiga urvalskriterier är företagets starka marknadsposition, tydliga tillväxtstrategi och en balans som möjliggör en långsiktig och lönsam tillväxt. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Fondens förvaltare
Jan Brännback (2010-07-01)
Janne Lähdesmäki (2014-11-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,86  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,90  %
Total avgift
1,05 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd