Emerging Market Bond+ B
Aktia
Din avgift
0,58 %
Ordinarie avgift
0,90 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fonden är en räntefond som placerar sina medel huvud-sakligen i ränteinstrument eller penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av tillväxtländer. Instrumenten är huvudsakligen emitterade i euro eller US-dollar och fonden skyddar sig mot all valutakursrisk. Avsikten är att uppnå en möjligast effektiv aktiv allokering av placeringarna och i fondens placeringsuniversum ingår ca 70 stater.Fonden riktar sina placeringar på masskuldebrev där emittentens kreditvärdighet bedöms vara genomsnittligen BBB- (Standard & Poors). Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Fondens förvaltare
Jetro Siekkinen (2007-02-12)
Henrik Paldynski (2017-01-01)
Tomi Suonpää (2017-08-01)
Tomi Einesalo (2015-02-03)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,90  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,42  %
Total avgift
0,58 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd