Global Aktie B
Ålandsbanken
Din avgift
1,12 %
Ordinarie avgift
1,92 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar globalt i aktier, exklusive Finland. Fonden erbjuder ett effektivt sätt att diversifiera placeringar på olika marknader. Fondens mål är att genom aktiv förvaltning dra nytta av konjunkturerna i olika branscher och länder. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt är så god som möjligt och som överstiger jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet är avkastningsindexet MSCI AC World (tr) omräknat i euro.
Fondens förvaltare
Mikko Linnanvuori (2012-01-02)
Hertta Alava (2012-01-02)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,91  %
Transaktionsavgifter
0,01  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,89  %
Total avgift
1,12 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd