Norden Aktie SEK
Ålandsbanken
Din avgift
0,87 %
Ordinarie avgift
1,46 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden placerar sina medel i aktier i nordiska bolag (bolag med hemort i Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) eller bolag som handlas på aktiemarknaden i något av de nordiska länderna. Fonden placerar enligt en aktiv strategi. Fonden kan utnyttja derivatinstrument i skyddande syfte, samt för att främja en effektiv egendomsförvaltning.Fondens jämförelseindex är VINX index (totalavkastningsindex). Eftersom fonden förvaltas aktivt, avviker fondens innehav normalt från indexets sammansättning av bolag. Avkastningen från fondens placeringsobjekt återinvesteras.
Fondens förvaltare
Lars Söderfjäll (2018-02-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,40  %
Transaktionsavgifter
0,06  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,68  %
Total avgift
0,87 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd