She Invest Sweden
Alfakraft
Din avgift
0,41 %
Ordinarie avgift
0,70 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt.
Fondens förvaltare
Bengt Lindblad (2015-08-26)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,70  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,39  %
Total avgift
0,41 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd