European Eq B EUR Acc
Aviva
Din avgift
1,23 %
Ordinarie avgift
2,14 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en portfölj bestående av euro-noterade aktier och aktierelaterade värdepapper. Jämförelseindex för fonden omfattar bara länderna inom Europeiska monetära unionen. Grundvalutan i fonden är euro.
Fondens förvaltare
Frédéric Guignard (2016-10-01)
Edward Kevis (2016-06-17)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,98  %
Transaktionsavgifter
0,16  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-1,00  %
Total avgift
1,23 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd