Eastern Europe A USD Inc
Barings
Din avgift
1,62 %
Ordinarie avgift
2,28 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden syftar till att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i en diversifierad portfölj av värdepapper av emittenter som har eller har en betydande exponering mot tillväxtmarknaderna i Europa. Investerare bör vara medvetna om de större risker som är förknippade med fonder som investerar i tillväxt-och utvecklingsmarknader.
Fondens förvaltare
Ghadir Abu Leil-Cooper (2004-06-01)
Matthias Siller (2018-10-31)
Maria Szczesna (2018-10-31)
Adnan El-Araby (2018-10-31)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,95  %
Transaktionsavgifter
0,33  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,75  %
Total avgift
1,62 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd