Latin America A USD Inc
Barings
Din avgift
1,84 %
Ordinarie avgift
2,38 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens investeringspolicy er att investera i aktier i företag i ett antal latinamerikanska länder vilka härleder sina intäkter från Latinamerika. Det finns ingen begränsning för det belopp som kan investeras i ett enda land, men högst 10 procent av fondens värde kommer att investeras i Colombia eller Peru. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Fondens förvaltare
Michael Simpson (2012-01-01)
Luis Alvez de Lima (2018-10-31)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,70  %
Transaktionsavgifter
0,68  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,63  %
Total avgift
1,84 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd