Global Government Bond A2 USD
BlackRock
Din avgift
1,19 %
Ordinarie avgift
1,40 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper med fast avkastning. Dessa omfattar obligationer och penningmarknadsinstrument (t.ex. skuldförbindelser med korta löptider). Minst 70 procent av fondens totala tillgångar kommer att emitteras av regeringar, regeringsorgan och överstatliga organisationer (t.ex. Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling) och kommer att ha en hög kreditvärdering (dvs. uppfylla en särskild nivå vad gäller kreditvärdighet) vid tidpunkten för köpet. Återstoden kan omfatta investeringar med en förhållandevis låg kreditvärdering eller som saknar värdering.
Fondens förvaltare
Aidan Doyle (2017-10-01)
Bob Miller (2018-12-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,96  %
Transaktionsavgifter
0,44  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,30  %
Total avgift
1,19 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd