Emerging Markets A2 USD
BlackRock
Din avgift
2,00 %
Ordinarie avgift
2,51 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
The Emerging Markets Fund syftar till att maximera den totala avkastningen. Fonden investerar minst 70% av dess totala tillgångar i globala aktier i bolag med hemvist i eller som utövar huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i tillväxtmarknader. Investeringar kan också göras i aktierelaterade värdepapper i bolag med hemvist i eller som utövar huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i utvecklade marknader som har en betydande verksamhet på tillväxtmarknader.
Fondens förvaltare
Gordon Fraser (2017-03-29)
Kevin Jia (2020-04-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,86  %
Transaktionsavgifter
0,65  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,60  %
Total avgift
2,00 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd