Bds Em Mkts C USD Cap
Candriam
Din avgift
0,95 %
Ordinarie avgift
1,46 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Avseende rekommenderad tidsperiod för investering, strävar fonden efter kapitaltillväxt på de huvudsakliga tillgångarna. Förvaltningsteamet fattar diskretionära beslut om investeringar i portföljen inom ramen för fondens mål och placeringsinriktning baserat på egna analyser av egenskaper och utvecklingsperspektiv för berörda värdepapper. Fonden kan använda derivatprodukter, både i investeringssyfte och i säkringssyfte (att skydda sig mot ogynnsamma ekonomiska händelser).
Fondens förvaltare
Diliana Deltcheva (2015-02-03)
Magda Branet (2016-06-20)
Christopher Mey (2017-03-20)
Julien Fabre (2016-08-02)
Karim Hamdoun (2018-08-01)
Nicholas Sauer (2019-01-11)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,29  %
Transaktionsavgifter
0,17  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,60  %
Total avgift
0,95 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd