Globala Realräntor SEK h
Danske Invest
Din avgift
0,90 %
Ordinarie avgift
1,06 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fondens m†l „r att ge en f”rm”genhetstillv„xt som †tminstone motsvarar utvecklingen f”r den globala realr„nteobligationsmarknaden. Fonden l„mnar ingen utdelning. Fonden investerar prim„rt i realr„nteobligationer utst„llda och/eller garanterade av en eller flera OECD-l„nder.Fonden „r aktivt f”rvaltad. Valutakursen „r s„krad och fluktuationer i v„xelkurser kommer inte att p†verka avkastningen.Fonden investerar i obligationer med god kreditkvalitet. Det f”rv„ntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant fr†n benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, l„nder och duration. Fondens avkastning kan d„rf”r avvika i f”rh†llande till benchmark.
Fondens förvaltare
Thor Christensen (2008-12-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,69  %
Transaktionsavgifter
0,37  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,25  %
Total avgift
0,90 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd