Globala Realräntor SEK h
Danske Invest
Din avgift
0,90 %
Ordinarie avgift
1,06 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar utvecklingen för den globala realränteobligationsmarknaden. Fonden lämnar ingen utdelning. Fonden investerar primärt i realränteobligationer utställda och/eller garanterade av en eller flera OECD-länder.Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.Fonden investerar i obligationer med god kreditkvalitet. Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.
Fondens förvaltare
Thor Christensen (2008-12-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,69  %
Transaktionsavgifter
0,37  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,25  %
Total avgift
0,90 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd