Tillväxtmarknadsobl SEK h
Danske Invest
Din avgift
0,97 %
Ordinarie avgift
1,33 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar utvecklingen för en portfölj bestående av tillväxtmarknadsobligationer. Fonden är ackumulerande. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företrädesvis stats- och företagsobligationer på tillväxtmarknaderna. Obligationerna är primärt noterade i USD eller EUR. Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen. Fonden kan vara behäftad med hög kreditrisk, då den kan investera i obligationer med ett lägre kreditbetyg än BBB/Baa3, dvs obligationer med låg kreditkvalitet.Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.
Fondens förvaltare
Bent Lystbæk (2013-07-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,09  %
Transaktionsavgifter
0,24  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,45  %
Total avgift
0,97 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd