Tillväxtmarknadsobl SEK h
Danske Invest
Din avgift
0,97 %
Ordinarie avgift
1,33 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fondens m†l „r att ge en f”rm”genhetstillv„xt som †tminstone motsvarar utvecklingen f”r en portf”lj best†ende av tillv„xtmarknadsobligationer. Fonden „r ackumulerande. Fonden „r en aktivt f”rvaltad r„ntefond som investerar i f”retr„desvis stats- och f”retagsobligationer p† tillv„xtmarknaderna. Obligationerna „r prim„rt noterade i USD eller EUR. Fonden „r aktivt f”rvaltad. Valutakursen „r s„krad och fluktuationer i v„xelkurser kommer inte att p†verka avkastningen. Fonden kan vara beh„ftad med h”g kreditrisk, d† den kan investera i obligationer med ett l„gre kreditbetyg „n BBB/Baa3, dvs obligationer med l†g kreditkvalitet.Det f”rv„ntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant fr†n benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, l„nder och duration. Fondens avkastning kan d„rf”r avvika i f”rh†llande till benchmark.
Fondens förvaltare
Bent Lystbæk (2013-07-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,09  %
Transaktionsavgifter
0,24  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,45  %
Total avgift
0,97 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd