Nordiska Företagsobl SEK h
Danske Invest
Din avgift
0,72 %
Ordinarie avgift
1,01 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för nordiska företagsobligationer. Fonden är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utställda av företag med hemvist eller huvudaktivitet i Norden. Upp till 25% av förmögenheten kan investeras i sk covered bonds från nordiska utgivare. Minst 75% av förmögenheten skall vara investerad i obligationer noterade i EUR, NOK, SEK eller DKK.
Fondens förvaltare
Andreas Dankel (2013-09-09)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,89  %
Transaktionsavgifter
0,12  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,38  %
Total avgift
0,72 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd