GloblEmergingMarkts A
Danske Invest
Din avgift
1,43 %
Ordinarie avgift
2,19 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i tillväxtmarknadsaktier. Mer specifikt investerar fonden åtminstone två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas på en reglerad marknad, utgivna av bolag som är hemmahörande eller har sin huvudsakliga aktivitet inom tillväxtmarknaderna (inklusive emerging och frontier-marknader såsom de klassificeras av S&P Dow Jones-index).
Fondens förvaltare
Devan Kaloo (2010-07-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,05  %
Transaktionsavgifter
0,14  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,85  %
Total avgift
1,43 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd