GloblEmergingMarkts A
Danske Invest
Din avgift
1,43 %
Ordinarie avgift
2,19 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar i aktier från företag som är verksamma på tillväxtmarknaderna och som är noterade på en officiell fondbörs. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindex.
Fondens förvaltare
Devan Kaloo (2010-07-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,05  %
Transaktionsavgifter
0,14  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,85  %
Total avgift
1,43 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd