European Bond A
Danske Invest
Din avgift
0,85 %
Ordinarie avgift
1,16 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fonden investerar i obligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Obligationerna skall huvudsakligen vara utgivna i EUR eller någon av EMU- eller EES-ländernas valuta. Portföljens totala duration skall vara mellan 3-7 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen. Fonden kan använda sig av derivatinstrument
Fondens förvaltare
Rikke Zink Secher (2005-04-26)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,10  %
Transaktionsavgifter
0,06  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,40  %
Total avgift
0,85 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd