European Bond A
Danske Invest
Din avgift
0,85 %
Ordinarie avgift
1,16 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i företags- och statsobligationer inom den europeiska unionen (EU) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Fonden investerar minst två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i obligationer som handlas på en reglerad marknad utgivna inom EU eller EES. Obligationerna kan vara utställda i EUR eller andra nationella valutor inom investeringsområdet.
Fondens förvaltare
Rikke Zink Secher (2005-04-26)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,10  %
Transaktionsavgifter
0,06  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,40  %
Total avgift
0,85 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd