Statsobligation B
Evli
Din avgift
0,46 %
Ordinarie avgift
0,70 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Placeringsfonden Evli Statsobligation är en lång-räntefond som investerar i långfristiga ränteinstrument med det högsta kreditbetyget emitterade eller garanterade av stater inom euroområdet. Fonden har som mål att överträffa jämförelseindex avkastning genom en aktiv räntesyn samt genom att utnyttja utvecklingen av kredit-riskmarginalen för EMU-ländernas statsobligationer.
Fondens förvaltare
Juhana Heikkilä (2009-12-31)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,70  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,33  %
Total avgift
0,46 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd