Corporate Bond B
Evli
Din avgift
0,51 %
Ordinarie avgift
0,86 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Om fonden
Placeringsfonden Evli Corporate Bond är en långräntefond som i första hand investerar i obligationer utfärdade i euro av europeiska företag. Fonden kan även placera i obligationer emitterade av en medlemsstat i OECD eller av icke-europeiska företag med hemort i en sådan stat. Fonden placerar i företagsobligationer med både högre betyg (Investment Grade) och lägre (High Yield), så att portföljens genomsnittliga kreditbetyg är minst BBB– eller motsvarande. I neutralt marknadsläge är fondens målsättning att investera kapitalet till 75 procent i obligationer klassade som Investment Grade och till 25 procent i obligationer klassade som High Yield. Om fonden investerar i obligationer emitterade i annan valuta än euro, valutasäkras dessa med hjälp av riskfria valutaderivat.
Fondens förvaltare
Mikael Lundström (1999-09-14)
Jani Kurppa (2014-05-15)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,85  %
Transaktionsavgifter
0,01  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,44  %
Total avgift
0,51 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd