Euro Liquidity B SEK
Evli
Din avgift
0,35 %
Ordinarie avgift
0,40 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Om fonden
Placeringsfonden Evli Likviditet är en korträntefond som i första hand placerar sina medel i penningmarknadsinstrument, i regel emitterade av nordiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument med kort återstående löptid. Nyckeltalet som återger ränteplaceringarnas ränterisk (modifierad duration) kan variera mellan 0 och 1 år, vilket innebär att fondens ränterisk är låg. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för föreliggande valutarisk vid tidpunkten för placeringen.
Fondens förvaltare
Juhana Heikkilä (2006-05-22)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,30  %
Transaktionsavgifter
0,10  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,14  %
Total avgift
0,35 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd