Nordic Corporate Bond B SEK
Evli
Din avgift
0,61 %
Ordinarie avgift
0,90 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Om fonden
Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bond är en långräntefond för företagslån som främst placerar sina medel i lån emitterade av nordiska företag, finansinstitut och andra samfund. Fonden placerar i investment grade- och high yield-lån med kreditbetyg samt i företagslån utan kreditklassificering. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.
Fondens förvaltare
Jani Kurppa (2013-05-13)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,80  %
Transaktionsavgifter
0,10  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,39  %
Total avgift
0,61 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd