Emerging Markets Credit B
Evli
Din avgift
0,64 %
Ordinarie avgift
1,04 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens medel placeras i masslån, huvudsakligen i USD eller euro, emitterade av företag eller finansieringsinstitut som är verksamma på tillväxtmarknaderna. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Fondens hela placeringsportfölj har en genomsnittlig kreditklassificering på minst B- eller motsvarande riskklassificering. Högst 20% av fondmedlen kan placeras i objekt som saknar officiellt kreditbetyg. Fonden sprider placeringarna mellan flera tiotal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till varje enskild emittent. Fondens ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig löptid (duration) på 3-7 år. Fonden är klart känsligare än korträntefonder för förändringar i den allmänna räntenivån. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för valutarisk.
Fondens förvaltare
Juha Mäntykorpi (2018-07-30)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,00  %
Transaktionsavgifter
0,04  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,50  %
Total avgift
0,64 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd