Germany A-Dis-EUR
Fidelity
Din avgift
1,37 %
Ordinarie avgift
2,03 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Investerar främst i tyska aktier. Fonden gick över till euro vid årsskiftet 98-99. Historiska NAV har konverterats till euro.
Fondens förvaltare
Christian Von Engelbrechten (2011-01-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,92  %
Transaktionsavgifter
0,11  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,75  %
Total avgift
1,37 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd