Kapitalförvaltning 50 Tillv
FIM
Din avgift
1,09 %
Ordinarie avgift
1,80 %
Fondtyp
Blandfond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i FIM Fonder och i andelar i andra fonder och fondföretag genom att beroende på rådande marknadsläge högst 80 % av fondens tillgångar finns i fonder som globalt investerar på aktiemarknaden och minst 20 % finns i fonder som placerar på räntemarknaden. Placeringsbesluten baserar sig på vår aktuella marknads- och aktiesyn. I ett normalt läge placeras cirka 50 % av fondens tillgångar i fonder som investerar på aktiemarknaden. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt är så god som möjligt och som överstiger jämförelseindexets avkastning.
Fondens förvaltare
Ari Pakarinen (2020-03-18)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,60  %
Transaktionsavgifter
0,20  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,80  %
Total avgift
1,09 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd