Artificiell Intelligens A
FIM
Din avgift
0,89 %
Ordinarie avgift
1,70 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt är så god som möjligt och som överstiger jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet är avkastningsindexet MSCI World Net Return omräknat i euro. Fondens investeringsverksamhet är indexoberoende. Således kan avkastningsutvecklingen och investeringarna i fonden avvika betydligt från jämförelseindexet. Fondens medel investeras globalt i aktier som noteras på börserna i utvecklade länder. Vid valet av aktier utnyttjas artificiell intelligens (AI), som väljer investeringsobjekten utifrån företagens ekonomiska fundamentdata. Fondens kapitalförvaltning har lagts ut på det tyska bolaget Acatis Investment GmbH. Utförligare information om tillåtna investeringsobjekt finns i fondens stadgar.
Fondens förvaltare
Not Disclosed (2017-11-20)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,50  %
Transaktionsavgifter
0,20  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,90  %
Total avgift
0,89 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd