Emerging Markets A(Ydis)USD
Franklin Templeton
Din avgift
1,49 %
Ordinarie avgift
2,07 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar i aktier samt företags- och statsobligationer emitterade i tillväxtländer. Investeringarna sker främst i aktier i företag som huvudsakligen är verksamma i dessa länder, eller som har en stor del av sina tillgångar där. Fonden kan även investera i andra typer av värdepapper, såsom preferensaktier och konvertibler.
Fondens förvaltare
Chetan Sehgal (2017-05-31)
Andrew Ness (2019-12-20)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,00  %
Transaktionsavgifter
0,07  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,67  %
Total avgift
1,49 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd