Emerging Mkts Bd A(Qdis)USD
Franklin Templeton
Din avgift
1,40 %
Ordinarie avgift
2,06 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fonden investerar främst i företags- och statsobligationer emitterade i tillväxt- och utvecklingsländer, noterade i USD eller någon annan valuta. Fonden kan även investera i preferensaktier, aktier, optioner, skuldebrev, konvertibler, samt andra typer av värdepapper baserade på tillgångar eller valutor i tillväxtländer.
Fondens förvaltare
Michael Hasenstab (2002-06-01)
Calvin Ho (2018-12-31)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,88  %
Transaktionsavgifter
0,18  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,75  %
Total avgift
1,40 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd