Templeton China A(acc)USD
Franklin Templeton
Din avgift
1,83 %
Ordinarie avgift
2,59 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar i Kina, Hong Kong och Taiwan. Investeringarna sker främst i aktier i företag som huvudsakligen är verksamma i dessa länder, eller som har en stor del av sina tillgångar eller sina aktier noterade där. Fonden kan även investera i andra typer av värdepapper såsom preferensaktier, konvertibler samt företags- och statsobligationer noterade i USD eller någon annan valuta.
Fondens förvaltare
Yu-Jen Shih (2019-08-05)
Michael Lai (2019-08-05)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,44  %
Transaktionsavgifter
0,15  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,85  %
Total avgift
1,83 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd