Star Continental Eurp Eq EUR Acc
GAM
Din avgift
1,58 %
Ordinarie avgift
1,99 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden är en aktiefond som främst investerar aktier och aktierelaterande värdepapper (t.ex. teckningsoptioner) som är noterade på erkända marknader inom EU och som har emitterats av företag med säte i Europa med undantag för Storbritannien.
Fondens förvaltare
Niall Gallagher (2009-12-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,57  %
Transaktionsavgifter
0,42  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,50  %
Total avgift
1,58 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd