Star China Equity Ord USD Acc
GAM
Din avgift
1,65 %
Ordinarie avgift
2,11 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar främst i aktier och aktierelaterande värdepapper (t.ex. teckningsoptioner) som är noterade på en erkänd marknad och har emitterats av företag med säte eller betydande verksamhet i Folkrepubliken Kina eller Hongkong. Fondförvaltaren använder en fundamental aktieurvalsmetod i kombination med makroanalys.
Fondens förvaltare
Robert Mumford (2019-06-24)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,57  %
Transaktionsavgifter
0,54  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,55  %
Total avgift
1,65 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd