Star Credit Opps (USD) Ord USD Acc
GAM
Din avgift
1,41 %
Ordinarie avgift
1,72 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden försöker uppnå målet genom att investera världen över (upp till 25% av nettotillgångarna kan investeras på tillväxtmarknader) huvudsakligen i räntebärande eller ackumulerande värdepapper med fasta kapitalbelopp, däribland statsobligationer, företagsobligationer, skuldebrev med sämre rättigheter, preferensaktier, konvertibla värdepapper och villkorade konvertibler.
Fondens förvaltare
Not Disclosed (2011-07-19)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,53  %
Transaktionsavgifter
0,19  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,40  %
Total avgift
1,41 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd