European Focus Eq AE EUR Acc
Heptagon
Din avgift
1,81 %
Ordinarie avgift
2,02 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens investeringsmål är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i europeiska aktier. Fonden kommer främst att investera i en koncentrerad portfölj av aktier i företag som är noterade eller omsätts på börserna i europeiska OECD-medlemsländer. Fonden passar investerare som söker värdestegring på lång sikt men som är beredda att godta en medelhög till hög volatilitet ibland. Fonden är inte utformad för investerare som är i behov av löpande intäkter.
Fondens förvaltare
Christian Diebitsch (2014-08-26)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,96  %
Transaktionsavgifter
0,06  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,30  %
Total avgift
1,81 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd