Future Trends Equity A USD Acc
Heptagon
Din avgift
1,78 %
Ordinarie avgift
1,99 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom att främst investera i en koncentrerad portfölj med aktier i företag världen över som är noterade eller handlas på erkända marknader. Fonden passar investerare som söker värdestegring på lång sikt men som är beredda att godta en medelhög till hög volatilitet ibland. Fonden är inte utformad för investerare som är i behov av löpande intäkter.
Fondens förvaltare
Alex Gunz (2016-01-12)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,88  %
Transaktionsavgifter
0,11  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,30  %
Total avgift
1,78 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd