I
Baltic Fund
INVL
Din avgift
1,34 %
Ordinarie avgift
2,25 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.
Fondens förvaltare
Vaidotas Rukas (2013-01-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,18  %
Transaktionsavgifter
0,06  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-1,00  %
Total avgift
1,34 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd