I
Russia TOP20
INVL
Din avgift
1,94 %
Ordinarie avgift
2,60 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Fondens förvaltare
Dainius Bloze (2010-10-29)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,80  %
Transaktionsavgifter
0,32  %
Övriga avgifter
0,48  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,75  %
Total avgift
1,94 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd