J
Global Select B EUR
J O Hambro
Din avgift
1,48 %
Ordinarie avgift
1,89 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden har som mål att uppnå sitt syfte genom att investera i en portfölj av globala aktierelaterade värdepapper som listas på en erkänd marknad. Under normala marknadsförhållanden är avsikten att vara nästan till fullo investerad och vid ingen tidpunkt kommer mindre än 80 procent av fondens totala nettotillgångar att vara investerade i sådana värdepapper.
Fondens förvaltare
Christopher Lees (2008-09-30)
Nudgem Richyal (2009-08-31)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,52  %
Transaktionsavgifter
0,37  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,50  %
Total avgift
1,48 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd