Sustainable Equity Eurp P EUR dist
J. Safra Sarasin
Din avgift
1,33 %
Ordinarie avgift
2,11 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Syftet med Sarasin Sustainable Equity – Global (”fonden”) är att öka värdet av tillgångarna på lång sikt genom investeringar i europeiska aktier. Fonden investerar minst två tredjedelar av sina nettotillgångar i aktier emitterade av företag som bidrar till en ekonomi som är hållbar ur ett miljö- och samhällsperspektiv. Dessa företag har dessutom antingen sitt säte i Europa eller bedriver den övervägande delen av sin verksamhet i Europa. Företag som bedriver verksamhet som är kritisk ur ett hållbarhetsperspektiv (t. ex. produktion av kärnenergi eller vapen) kan uteslutas.
Fondens förvaltare
Christoph Lang (2019-06-30)
Florian Esterer (2013-09-30)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,11  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,88  %
Total avgift
1,33 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd