Sustainable Port Bal EUR P EUR dis
J. Safra Sarasin
Din avgift
1,31 %
Ordinarie avgift
2,09 %
Fondtyp
Blandfond
Hållbarhet
Om fonden
Syftet med Sarasin Sustainable Portfolio – Balanced (EUR) (” fonden”) är att öka värdet på tillgångarna på lång sikt och samtidigt upprätthålla en optimal riskspridning genom internationella investeringar i aktier och skuldförbindelser. Fonden investerar i värdepapper som ges ut av stater, företag eller organisationer som bidrar till en ekonomi som är hållbar ur ett miljö- och samhällsperspektiv. Verksamheter som är kritiska ur ett hållbarhetsperspektiv (t.ex. produktion av kärnenergi eller vapen) kan uteslutas.
Fondens förvaltare
Dennis Bützer (1994-02-16)
George Cotton (2018-05-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,09  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,88  %
Total avgift
1,31 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd