Sust Eq Systmtc Em Mkts P USD dist
J. Safra Sarasin
Din avgift
1,50 %
Ordinarie avgift
2,28 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Syftet med Sarasin EmergingSar – Global (”fonden”) är att öka värdet av tillgångarna på lång sikt genom internationella aktieinvesteringar i tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader avses tillväxtländerna i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Investeringarna görs direkt i aktier emitterade av företag med säte i tillväxtländer eller indirekt genom derivatinstrument för sådana aktier respektive tillväxtmarknader. Fonden strävar efter en jämn fördelning mellan målmarknaderna, vilket ska uppnås genom en regelbunden anpassning av portföljen till målviktningen. MSCI Emerging Markets (Free) Index fungerar som jämförelsenorm vid bedömningen av investeringsresultatet.
Fondens förvaltare
Andrea Nardon (2000-04-01)
Ben Human (2000-04-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,28  %
Transaktionsavgifter
0,00  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,88  %
Total avgift
1,50 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd