Hrzn Japan Opps A2 USD
Janus Henderson
Din avgift
1,58 %
Ordinarie avgift
2,09 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Investeringsmålet för Japanese Equity Fund är att uppnå en långsiktig ökning av kapitalet genom att investera i bolag inom olika sektorer i Japan, vilket ger placerarna en diversifiering över stora och små bolag. Fonden är viktad mot stora marknadsnoterade bolag, men Fonden kan även investera i mindre bolag där ett visst värde har identifierats.
Fondens förvaltare
Junichi Inoue (2019-04-30)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,93  %
Transaktionsavgifter
0,08  %
Övriga avgifter
0,08  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,60  %
Total avgift
1,58 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd