M
World Equity A USD Acc
Merian Global Investors
Din avgift
1,18 %
Ordinarie avgift
1,84 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden strävar efter att uppnå en bättre avkastning än fondens jämförelseindex. Fonden diversifierar sina tillgångar i internationella aktier, som är noterade eller med vilka handel förs på de reglerade marknaderna runt om i världen. Fonden strävar inte efter att koncentrera placeringarna till ett visst geografiskt område,
Fondens förvaltare
Ian Heslop (2013-06-25)
Amadeo Alentorn (2013-06-25)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,67  %
Transaktionsavgifter
0,17  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,75  %
Total avgift
1,18 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd