P
GIS Em Mkts Bd ESG Inv SEK H Acc
PIMCO
Din avgift
0,53 %
Ordinarie avgift
0,79 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fonden tillämpar ett SRI-filter (Socially Responsible Investing) på en aktivt förvaltad portfölj med tillväxtmarknadsobligationer med taktiska allokeringar i lokala valutor och instrument. Fonden kommer att investera i värdepapper som inte utesluts i rådgivarens etiska utgallringsprocess för socialt ansvarstagande. Denna kan utesluta företag som ägnar sig åt oetisk verksamhet som till exempel korruption eller frågor som rör mänskliga rättigheter, eller som tillverkar vapen och tobaksprodukter.
Fondens förvaltare
Javier Romo (2019-06-15)
Yacov Arnopolin (2017-05-01)
Pramol Dhawan (2019-06-15)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,24  %
Transaktionsavgifter
-0,45  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,35  %
Total avgift
0,53 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd