Hållbar Europa Indexnära C EUR - Lux
SEB
Din avgift
0,36 %
Ordinarie avgift
0,39 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Denna aktieindexfond förvaltas passivt och fokuserar på Europa. Fondens förvaltare strävar efter att replikera avkastningen för MSCI Europe Socially Responsible Index, based on SEB SRI Policy A, ett återinvesterande europeisk aktieindex. Exempelvis bolag som är involverade i tillverkning av kontroversiella vapen exkluderas från indexet. Fonden har som målsättning att replikera indexet främst genom att investera direkt i de aktier som ingår i indexet.
Fondens förvaltare
Peter Svalstedt (2013-03-22)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,31  %
Transaktionsavgifter
0,08  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,13  %
Total avgift
0,36 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd