Hållbarhetsfond Norden C EUR – Lux
SEB
Din avgift
0,86 %
Ordinarie avgift
1,42 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar i nordiska aktier och aktierelaterade instrument. Urvalet görs bland cirka 850 bolag som noteras på respektive börs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, där den svenska börsen är den enskilt största. Fonden investerar främst i stora och medelstora bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Fondens förvaltare
Tommi Saukkoriipi (2011-02-09)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,36  %
Transaktionsavgifter
0,06  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,65  %
Total avgift
0,86 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd