Hållbarhetsfond Europa C (EUR)
SEB
Din avgift
1,07 %
Ordinarie avgift
1,68 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar främst i stora bolag men teamet söker också attraktiva investeringar bland medelstora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return. Teamets investeringsunivers uppgår till omkring 1000 bolag, vilka är tillräckligt stora för teamet att investera i. Av dessa bedömer teamet att det är omkring 200-300 aktier som har en profil i termer av värdeskapande och kvalitet som är tillräckligt attraktiv. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.
Fondens förvaltare
Evelina Stenvall (2018-12-17)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,46  %
Transaktionsavgifter
0,22  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,70  %
Total avgift
1,07 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd