Korträntefond C SEK - Lux
SEB
Din avgift
0,30 %
Ordinarie avgift
0,31 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fonden placerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument, skuldförbindelser med rörlig ränta och obligationer med kort löptid utfärdade i svenska kronor. Innehaven är utgivna av stater, bostadsinstitut eller företag. Fondens genomsnittliga löptid uppgår till högst ett år, och eftersträvar ett riktvärde på cirka sex månader. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.
Fondens förvaltare
Martin Lundvall (2016-05-02)
Jan Lindén (2016-05-02)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,26  %
Transaktionsavgifter
0,05  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,10  %
Total avgift
0,30 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd