Läkemedelsfond D USD - Lux utd
SEB
Din avgift
0,99 %
Ordinarie avgift
1,65 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper i läkemedels- och bioteknikföretag samt medicinska service- eller teknikföretag och företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Hälsovårdssektorn är mindre konjunkturkänslig än många andra sektorer och avkastningen beror till stor del på medicinsk utveckling och vetenskapliga framsteg.
Fondens förvaltare
Maria Werner (2017-04-03)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,57  %
Transaktionsavgifter
0,08  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,75  %
Total avgift
0,99 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd