Hållbar Glb Indexnära D USD-Lux utd
SEB
Din avgift
0,38 %
Ordinarie avgift
0,49 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden har global inriktning. Den investerar i aktier och överlåtbara aktierelaterade värdepapper som emitterats av bolag över hela världen. Fonden förvaltas passivt med målsättning att efterlikna utvecklingen av fondens jämförelseindex Socially Responsible Index on MSCI All Country World Index. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Kriterierna är baserade på internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.
Fondens förvaltare
Rickard Lundquist (2013-07-11)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,46  %
Transaktionsavgifter
0,03  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,20  %
Total avgift
0,38 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd